34_featured-events 34_checkmark 34_featured-events
Fragt 29,95 kr. - gratis ved 399 kr.

Gestapos fangelejre i Danmark

Læseprøve
Historikeren Henrik Skov Kristensen fra Frøslevslejrens Museum har skrevet en fascinerende historie om de tyske fangelejre i Danmark under besættelsen, Frøslev og Horserød. Indespærring af politiske modstandere og racemæssigt "mindreværdige" var kendetegnende for Nazityskland. Både i selve Riget og i det tyskbesatte Europa fandtes en lang række lejre indrettet til det formål. Den specielle tyske besættelsespolitik i Danmark prægede dog på afgørende vis driften af og forholdene i de to lejre, som kun kan beskrives som særdeles lempelige i et internationalt perspektiv. Danmark var på alle måder et særtilfælde i det tyskbesatte Europa, og forholdene i de to Gestapolejre i Danmark var selve spejlbilledet heraf.

Danmarks særstatus kan føres tilbage til den 9. april 1940, hvor den danske regering, under udtrykkelig protest, besluttede at acceptere det tyske krav om at afstå fra enhver form for modstand mod den tyske besættelse.

I sommeren 1943 kom det til uroligheder i flere danske provinsbyer, bl.a. Odense, Esbjerg og Aalborg, og den 29. august 1943 ophørte den danske regering med at fungere efter bl.a. at være blevet stillet over for et tysk krav om indførelse af dødsstraf for sabotage. Den 29. august er ofte blevet fremstillet som dagen, hvor den såkaldte samarbejdspolitik brød sammen, så der herefter herskede en slags krigstilstand mellem Danmark og Tyskland. Realiteterne er imidlertid, at embedsmændene i centraladministrationen overtog politikernes rolle som forhandlingspartnere over for den tyske besættelsesmagt, og dette departementschefstyre holdt tæt forbindelse til de ledende danske politikere.

Fra både dansk og tysk side fastholdt man illusionen om Danmarks suverænitet, og Danmark var nu som før et anliggende for det tyske udenrigsministerium, skønt både den tyske værnemagt og tysk politi i stigende grad vandt indflydelse i Danmark. Ikke bare for danske fanger i Horserødlejren og Frøslevlejren fik de helt særegne besættelsespolitiske forhold i det besatte Danmark afgørende betydning; det fik de også for danske statsborgere, der kom til at sidde som fanger i en fjern tysk koncentrationslejr.

Når de to lejres historie, Horserød 1943-44 og Frøslev 1944-45, skrives som én samlet fortælling, skyldes det den udprægede kontinuitet fra den ene lejr til den anden. Der var i realiteten tale om, at Horserødlejren i Nordsjælland den 13. august 1944 blev omplantet til Frøslev plantage i Sønderjylland – med tysk kommandantskab, bevogtningsstyrke, fanger, dansk forvaltning, arkiver, organisation, struktur og løsøre.
  • Antal sider832
  • Højde248 mm
  • Bredde177 mm
  • Dybde54 mm
  • Vægt1706 g
  • FormatIndbundet
  • Bestillingsnr401770
Klubpris299,95 kr.

Bøger i samme genre

Forfatter

Henrik Skov Kristensen

HENRIK SKOV KRISTENSEN (f. 1953) er historiker, dr.phil. og museumschef for Frøslevlejrens Museum til sommeren 2021. Han har i mange år forsket i og skrevet om besættelsestiden og blev i 2020 tildelt Julius Bomholt Prisen, Kulturministeriets Forskningspris. Har senest udgivet bl.a. Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret (2011), Bomber over Danmark. Vestallierede luftangreb under 2. Verdenskrig (2012) og Gerningsmænd eller ofre? (2019).